Czy twoja wiara jest doświadczana?

23 października 2019

11. rozdział Listu do Hebrajczyków jest poświęcony w całości „bohaterom wiary”, między innymi: Rahab, Abrahamowi, Mojżeszowi i Józefowi. Ci ludzie żyli wiarą, a nie tym, co mogli oglądać swoimi fizycznymi oczami. Moglibyśmy się spodziewać, że bohaterowie wiary doświadczali samych cudów w swoim życiu, a ich modlitwy i pragnienia, cudownie się wypełniały. W Liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale i 39 wierszu czytamy jednak: „A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica”. Ich wiara została zauważona i jest cytowana jako przykład, dla nich samych jednak nie wszystko było takie różowe. Niektórzy byli poddawani torturom, kamienowani, znieważani, biczowani, zakuwani w kajdany; inni byli zabijani, uściskani i poniewierani. Nie zawsze doświadczali tego, co było im obiecane. Autorka książki Co się dzieje kiedy modlimy się o nasze rodziny pisze: „Nie wszystkie nasze modlitwy zanoszone z wiarą, otrzymały swoją odpowiedź w sposób jaki byśmy tego oczekiwali. (...) Bóg, opóźniając odpowiedź na nasze modlitwy, chciał nas czegoś nauczyć.

(…) Kiedy Bóg nie rozwiązuje jakiegoś bolesnego problemu w naszej rodzinie, to znaczy, że ma dla nas coś znacznie lepszego, niż tylko usunięcie przeszkody. Jemu zależy przede wszystkim na kształtowaniu dojrzałych, głębokich duchowo chrześcijan, gigantów wiary.
Jak mamy się wobec tego modlić w takich sytuacjach?
Módl się o każdą sprawę, zgodnie z tym jak pisze Jakub w swoim liście 1,2-4 : „Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków”.

(...) Ostatecznie mogłam modlić się w taki sposób: Panie, pokaż mi czego powinnam się z tego wszystkiego nauczyć? Pod wieczór moja modlitwa zmieniła się w dziękowanie Bogu za trudności, które przyprowadziły mnie bliżej do Niego – w pełnej pokory postawie serca przed Nim”.
Nawet jeśli Bóg nie odpowiada w sposób w jaki tego oczekujesz, nie oznacza to, że nie chce On twojego dobra, albo że nie jest zainteresowany twoim życiem. Problemy pomagają ci się rozwijać i prowadzą do dojrzałości. Po to by Jego dzieło w tobie zostało doskonale zrealizowane!
Bądź mężny, silny we wszystkim przez co przechodzisz. W kwestii twoich problemów, Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...