Czy twoje blizny mogą być inwestycją?

27 marca 2022

Wokół nas jest mnóstwo poranionych ludzi! Powstało wiele grup wsparcia, poradników, stron internetowych, programów TV, mających pomóc znaleźć odpowiedzi na różne trudne sytuacje. Jako dziecko Boże, wiesz, że jedyne prawdziwe uzdrowienie i pomoc można znaleźć w Bogu. Jak jednak inni mają się o tym dowiedzieć, jeśli im tego nie powiesz?

Prawdopodobnie to trudności przyprowadziły cię do Jezusa, i one też sprawiają, że twoja wiara rośnie. Pomagają stawać ci się człowiekiem bardziej współczującym, rozumiejącym innych w ich problemach. Tych nowych doświadczeń z Bogiem, kiedy stale na nowo doznajesz Jego miłości i pociechy, On chce używać dla swojej chwały. Nawet jak nie rozumiesz, dlaczego akurat ciebie to dotknęło, uwierz, że Bóg ma większy plan i cel.

W Biblii czytamy:
„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2,10).
Tak, Bóg zna twoje życie, to wszystko, czego doświadczasz, przez co przechodzisz – i z jakiegoś powodu tak to zaplanował dla ciebie. Ważne, byś nauczył się przyjmować zarówno Jego błogosławieństwa, jak i próby, i wykorzystywał to, co od Niego otrzymujesz, dla dobra innych.

Zobacz, jaki plan ma dla ciebie Bóg:
„Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana, źródło wszelkiego miłosierdzia, który tak cudownie pociesza i posila nas w trudnościach i doświadczeniach. Czyni to dlatego, abyśmy tę samą pomoc i pociechę mogli przekazywać tym, którzy są strapieni i potrzebują zrozumienia i podniesienia na duchu” (2 Kor 1,3-4).

Cierpiący czują się osamotnieni i opuszczeni w swoim bólu. Ale co by było, gdyby znalazł się ktoś, kto jednak potrafi ich zrozumieć?
Jest bardzo prawdopodobne, że Bóg postawi na twojej drodze kogoś, kto powinien usłyszeć twoją historię! Czy otworzysz swoje serce, odsłonisz swoje blizny, aby dać dowód uzdrawiającej mocy Pana Jezusa, wskazać na Tego, który rozumie i się troszczy?  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...