Czy twoje marzenie jest w stanie „zawieszenia”?

8 sierpnia 2018

Kontynuujemy temat z cyklu: "Boże marzenie dla ciebie". Znasz historię biblijnego Abrahama? Pewnego dnia Bóg przemówił do niego i rzekł, "...uczynię cię ojcem mnóstwa narodów". (Księga Rodzaju 17,5)  

W tamtym momencie swojego życia Abraham miał już 100 lat, a Sarah, jego bezpłodna żona, miała 90 lat. Na spełnienie tej obietnicy czekali jeszcze prawie 25 lat...  

Nawet kiedy wydaje ci się, że twoje marzenie nigdy się nie spełni, nie spuszczaj oczu z Boga. Jeśli On powiedział, że tak zrobi, to tak będzie! Bóg jest wierny! On nie jest kłamcą, oszustem czy naciągaczem. (zobacz 1 Samuelowa 15,29)  

Bóg zawsze czyni to co powiedział i spełnia swoje obietnice. Biblia mówi, "Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu - nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie". (Habakuk 2,3)  

Kiedy zaczniesz w to wątpić ... módl się. Rozmawiaj z Bogiem o swoich wątpliwościach, obawach i strachu. Zaufaj Mu! Przyjacielu, czekaj na odpowiedź. Bóg działa w suwerenny sposób. On zrealizuje wszystko w Swoim czasie i w sposób jaki On chce. On zna właściwy czas. I On będzie działał...to jest pewne!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...