Czy umiesz słuchać?

14 lipca 2022

Nie ma nic ważniejszego w relacjach międzyludzkich niż umiejętność słuchania siebie nawzajem, zgodzisz się ze mną? Jest to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy okażemy cierpliwość. Słuchanie z empatią wymaga czasu i samo w sobie stanowi już wyraz miłości. Chcemy zrozumieć, co dzieje się wewnątrz drugiej osoby, pragniemy ją lepiej poznać, by wiedzieć, co i gdzie ją boli, jakie ma marzenia i jak możemy okazać lepiej swoją miłość. Nawet jeśli to, co mówi, jest trudne czy krzywdzące.
Przekonałam się, że na takie rozmowy zwykle nie starcza czasu w zwyczajnym zabieganiu. By móc spokojnie podyskutować w całej otwartości, a nawet podatności na zranienie, bez atakowania się nawzajem, bronienia, najlepiej znaleźć ustronne miejsce poza domem, poza rutyną dnia codziennego, która często zabija intymność.

Takim miejscem dla nas okazał się Outback – czyli weekend dla małżeństw. Outback, jak nazwa wskazuje, to ustronne miejsce poza cywilizacją. W Australii to tereny pustynne, mało zaludnione. Doskonałe miejsce do rozmowy, do wysłuchania się nawzajem bez przerywania, do opowiedzenia o tym, co leży nam na sercu – o naszych niezaspokojonych potrzebach, może nierealistycznych oczekiwaniach. Wiele nieporozumień wynika z niedomówień, szybkiej i skrótowej komunikacji. Rzeczy zaś, które bolą, leżą głęboko i nie tak łatwo o nich rozmawiać. Zachęcam cię, jeśli jesteś w związku: pomyśl o takim wyjedzie – może właśnie na Outback – i o rozmowie. Z początku prawdopodobnie pójdzie wam to opornie, jeśli nie mieliście takiego zwyczaju, ale wierzcie mi, z czasem się rozkręcicie :).

Biblia zachęca nas do tego:
„Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu” (J 1,19).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...