Czy wdzięczność rzeczywiście jest lekarstwem na troskę?

22 grudnia 2021

W Biblii czytamy: „Przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli”. (Filipian 4,6—7)
Pierwszym krokiem do uwolnienia się od mentalności niedostatku jest dziękowanie Bogu za wszystko, kim jesteś i co już masz.
Czy chciałbyś właśnie teraz podziękować za to Bogu?
Czy wiesz, że możesz uwolnić się od zmartwień, będąc po prostu wdzięcznym Bogu?
Dziękowanie Mu za to, kim jesteś i za wszystko, co masz, nie tylko jest pierwszym, ale i najważniejszym krokiem, bo kiedy troski znikają, pojawia się wiara! A Bogu podoba się oczekujące, pełne nadziei serce!

„Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was”. (1 Piotr 5,7) Ta Boża obietnica wynika z Jego natury: jeśli przedstawisz Mu swoje potrzeby i prośby, otrzymasz Jego pomoc i łaskę.
Przestań się martwić… Zamiast tego, zacznij Bogu dziękować i oddawać Mu cześć!

Zachęcam cię, byś uczynił to teraz razem ze mną. „Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo pełne mocy i mądrości. Zrozumiałem, że wdzięczność jest kluczem, bym mógł się uwolnić od moich trosk i zaczął żyć w pełnym pokoju w Tobie. Dziękuję Ci za wszystko, kim jestem i za wszystko, co mam. Dziękuję, że Ty wiesz przez co przechodzę, znasz wszystko, z czym się zmagam, i prowadzisz mnie dzień po dniu w swojej dobroci, wierności i cierpliwości. Błogosławię Twoje imię, Panie. Amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...