Czy wierzysz, że mogę przywrócić ci wzrok?

8 października 2020

Czy wiesz, że w ewangeliach odnotowano 339 pytań zadanych przez Jezusa? Styl komunikacji naszego Pana był oparty o dwa filary: opowiadanie wspaniałych historii i zadawanie ważnych pytań. W tym tygodniu zaczynamy szczególną serię zatytułowaną „Pytania, jakie zadałby ci Jezus”, przytaczając niektóre z nich. Modlę się, by ta seria była dla ciebie błogosławieństwem!
„Czy wierzycie, że mogę to uczynić?” (Ewangelia Mateusza 9,28) . Pewnego dnia Jezus zadał to pytanie dwóm niewidomym, którzy błagali Go o pomoc. Obaj słyszeli o cudach, jakich dokonywał Jezus i uchwycili się nadziei, że i w ich życiu taki cud mógłby się wydarzyć. Zdecydowali więc, że pójdą za Nim. A nie było to łatwe. Jezus przemieszczał się z miejsca na miejsce. Błogosławił i uzdrawiał ludzi wszędzie, dokąd przychodził. Jednego dnia tu, drugiego już gdzie indziej. Podróżował odwiedzając wszystkie wsie i miasteczka, głosząc Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym. Ci dwaj jednak, motywowani wiarą, trzymali się w pobliżu Jezusa. Na dodatek wołali, chcąc być przez Niego zauważeni: „Zmiłuj się nad nami” (Ewangelia Mateusza 9,27) .

Jezus odpowiedział, nie z litości, ale ze względu na ich wiarę. Zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?”
- Wiara to widzenie przyszłości.
- To zaglądanie w niewidzialną rzeczywistość, kiedy jesteś ślepy.
- To myślenie w sposób, w jaki myśli Bóg.
- To ogłaszanie tego, co niemożliwe, możliwym.
- To dotykanie Boga, by On mógł dotknąć ciebie.

„Tak jest, Panie”, odpowiedzieli. „Według wiary waszej niechaj się wam stanie”, odparł Jezus. „Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie” (w. 29) . Dzisiaj Jezus zadaje ci to samo pytanie. Czy wierzysz, że mogę to uczynić?
Czy wierzysz, że Jezus może wszystko? Czy wierzysz, że On troszczy się o ciebie? Zbawi cię nie z litości, ale w odpowiedzi na twoją wiarę. To nie twój problem, ale wiara skłoni Go do działania. Zamiast mówić Jezusowi o tym, jak wielki jest twój problem, powiedz swojemu problemowi, jak wielki jest Jezus! On teraz dotyka cię, odpowiadając na twoją wiarę.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...