Czy wiesz, co jest powodem twojego zmęczenia?

28 maja 2019

„Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni”. (Izajasz 40,29—31)
Brakuje ci tchu i odwagi. By dowiedzieć się, jak wyjść z takiego stanu, zachęcam cię, byś dokładnie przeanalizował przyczyny swojego znużenia. Wyczerpanie może przejawiać się pod postacią:
- wyczerpania fizycznego,
- wyczerpania emocjonalnego,
- wyczerpania psychicznego,
- wypalenia.
Czy dostrzegasz u siebie jakiś rodzaj zmęczenia? Podam ci kilka przykładów, które mogą być pomocne w rozpoznaniu przyczyny twojego znużenia: brak snu, przepracowanie, problemy w relacjach, choroba, stresująca praca, złe odżywianie, brak aktywności fizycznej, poczucie braku sensu i celu itp. Biblia mówi, że nawet młodzi ustają i mdleją. Choć mają sporo energii, prawdopodobnie dzięki swojemu młodemu wiekowi, też mogą zasłabnąć z powodu wyczerpania. Co dopiero starsi, niedosypiający, obciążeni presją odpowiedzialności, pracujący ponad siły…?

Bóg zna przyczyny twojego wyczerpania i jego rodzaj. Jezus powiedział, „Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też Mnie znają”.(Jan 10,14) Boga nigdy nie zmęczy noszenie twojego utrudzenia. On cię zna i kocha! On wie o twoich smutkach i problemach. On jest przy tobie, by cię od nich uwolnić i pokazać ci drogę wyjścia. „Zstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód…” (Księga Wyjścia 3,8a) Od dzisiaj zacznij korzystać z odpocznienia, jakie daje Pan!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...