Czy wiesz jakie jest źródło choroby?

25 listopada 2018

„Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. (Rzymian 5,12)  

Choć nie znajdujemy w Biblii konkretnego wersetu pokazującego, że choroba przyszła na świat z powodu grzechu pierwszego człowieka, Adama, pewne jest, że zanim pojawił się grzech, śmierć nie istniała. A jeśli nie było śmierci, nie było też fizycznej degeneracji, a skoro nie było fizycznej degeneracji, nie mogło też być i choroby.  

Złamanie boskiego prawa doprowadziło do tego, że ludzie zaczęli cierpieć na wszelkiego rodzaju przekleństwa opisane w Księdze Powtórzonego Prawa, 28 rozdziale. Świat, ponosząc konsekwencje upadku, stał się sceną, na której rozgrywa się tragedia przekleństwa i nieszczęścia. W tej, jak się wydaje niekończącej się procesji, każdy gra swoją rolę - zranionego, zniewolonego, posiniaczonego, uciskanego, złamanego, kaleki, niedołężnego, ślepego, niemowy, głuchego.  

„Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom”. (1 Jana 3,8) Dobra nowina, jest taka, że Jezus zniszczył dzieła diabelskie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...