Czym jest prawdziwy sukces?

7 grudnia 2020

Wiele lat temu poszedłem na piękną wycieczkę w góry. Czułem, jak Bóg zadał mi pytanie, które stale powracało: „Eryku, jak mierzysz sukces tego, co dla Mnie robisz?”.
Pospieszyłem z odpowiedzią: „To proste. Sukces mierzę ilością osób, które zwróciły swoje serca ku Tobie, Panie. Jeśli miliony ludzi przyjdą do Ciebie, wtedy moje wysiłki można nazwać sukcesem”.
A oto odpowiedź jaką usłyszałem od Boga: „Widzisz, Eryku, te miliony ludzi, których poruszyła ewangelia, jaką usłyszeli poprzez Internet, nie są najważniejsze. Oczywiście, moim pragnieniem jest, by świat poznał Syna i został zbawiony. Ale nade wszystko to relacje mają dla Mnie największe znaczenie. Czy ci ludzie nawiązują ze Mną relację? Eryku, a czy ty, realizując swoje projekty, rozwijasz relacje?”.

Byłem zdumiony. W moim przekonaniu poprzez strony internetowe, które rozwinąłem, osiągnąłem wspaniałe rzeczy i pomogłem ogromnej liczbie osób! Musiałem jednak przyznać, że w tym procesie dość często niszczyłem relacje i raniłem ludzi, a w efekcie zasmucałem Ducha Świętego. Nie pojmowałem, o co naprawdę chodzi.
Nasz świat podkreśla wagę projektów, efektów, wydajności, liczb, pieniędzy, ale Bóg jest zainteresowany relacjami, miłością, miłosierdziem. Bóg jest Bogiem relacji i wzywa nas, byśmy stawali się podobni do Niego. Nazywa nas również przyjaciółmi (zobacz: Ewangelia Jana 15,15).

Bóg wzywa nas przede wszystkim do nawiązywania więzi i budowania mostów, nie tylko do realizowania projektów i planów.
Czy chciałbyś Go poprosić, by wypełnił twoje serce miłością do innych? Dokonuj wspaniałych rzeczy, osiągaj wielkie cele, głoś Ewangelię całemu stworzeniu i czyń uczniami wszystkie narody, ale nie zapominaj, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana 13,35 : „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością”.
Wierzę w moc przyjaźni. Przyjaźń zawsze stawia relacje ponad poglądami i projektami. To dzięki relacjom możemy dzielić się tym, kim jesteśmy i przyjmować to, co inni mają nam do zaoferowania! Jak Jezus wspaniale powiedział: „Nazwałem was przyjaciółmi…”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...