Czyńcie uczniami wszystkie narody

3 listopada 2021

Bóg uczynił cię uczniem, ale nie poprzestał na tym - dał ci również zdolność czynienia uczniów!
Większość z nas stała się uczniami w odpowiedzi na modlitwy, oddanie i miłość innych wierzących, dzięki którym poznaliśmy zbawienie w Jezusie Chrystusie. Teraz i my jesteśmy odpowiedzialni by światło nadal świeciło!
Tak, jak pisałem o tym w mojej pierwszej książce, Bóg powołał mnie, jeszcze jako młodego chrześcijanina, bym był światłością dla narodów. Myślę, że nigdy byście nie „postawili” na mnie! Ale Bóg już wtedy widział we mnie tego kim się stanę. On częściej ma więcej wiary w nas niż my w Niego!

„A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. (Mateusz 28,18-20)
Prawdziwy uczeń czyni uczniów! Jezus był naszym przykładem: nauczał tłumy, choć w szczególności, przez trzy lata uczył swoich 12 uczniów. Przygotowywał tych dwunastu by następnie oni mogli nauczać wielu kolejnych uczniów!
Jesteśmy powołani by: innych czynić uczniami i by oni mogli przekazywać to dalej!

Jak możemy to robić?
- Pomagając innym dojść do wiary,
- Poświęcając czas, by towarzyszyć komuś w jego/jej chrześcijańskim rozwoju,
- Służąc pomocą bez osądzania,- Będąc przykładem,- Modląc się gorliwie.

Osoba, która otrzymuje taką bezinteresowną miłość może przekazywać ją komuś innemu!
Taki jest niezwykły plan Boga, obejmujący każdego z nas, w tej wspaniałej przygodzie dzielenia się ewangelią!

Chciałbyś pomodlić się ze mną? „Boże, jestem taki wdzięczny, że należę do Ciebie. Dziękuję Ci za łaskę, że mogę wzrastać w Tobie każdego dnia. Pomóż mi czynić innych uczniami dla chwały Twojego imienia! By Twoje Królestwo mogło nadejść, a Twoja wola spełniła się na ziemi tak, jak w niebie. Pomóż mi być bardziej podobnym do Twojego Syna, Jezusa! Amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...