Dawać? Masz wszystko do wygrania…

11 grudnia 2019

„Cuda każdego dnia” szukają w tym tygodniu finansowego wsparcia... Czy chciałbyś z modlitwą rozważyć wsparcie tej służby? 100% wpłaty, po odliczeniu podatku, pójdzie bezpośrednio na poszerzanie zakresu oddziaływania rozmyślań, tak by jeszcze więcej osób mogło doświadczyć Bożego błogosławieństwa. By złożyć swój dar, możesz kliknąć tutaj... Dziękujemy serdecznie!

Chciałbym cię dzisiaj zachęcić słowami Jezusa: „Dawajcie, a będzie wam dane, wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Ewangelia Łukasza 6,38).
Czytając te słowa, uśmiechnąłem się, bo pomyślałem, że Bóg nie jest dobrym matematykiem. Zgodnie z tym, co powiedział, wygląda na to, że im więcej daję, tym więcej otrzymuję! Dziwne, prawda? W logice Królestwa Bożego dawanie jest synonimem zysku, nie straty! Może myślisz, że zgodnie z tą logiką dawanie wcale nie musiałoby być dobrym, bezinteresownym działaniem... Raczej egoistycznym, czymś w rodzaju „daję, by otrzymać”. Rzeczywiście, jeśli dajemy z niewłaściwą motywacją, Bóg nie może nas w pełni błogosławić. On daje zgodnie z miarą, jakiej sami użyliśmy! Bóg błogosławi tych, którzy dają, bo są posłuszni, bez narzekania, z miłości do Niego. Kiedy w ten sposób dajemy, nasz dar wróci do nas w sposób nielogicznie obfity! :)
Bóg podpowiada nam różnorodne sposoby dawania.
Na przykład w formie:
- czasu poświęconego na wysłuchanie zmartwionej czymś bliskiej osoby;
- uśmiechu, np. do kasjerki w sklepie;
- finansowego wsparcia organizacji dobroczynnej czy innej służby;
- wykorzystania swoich talentów kościele czy w lokalnej społeczności;
- gościnności – otwarcia swojego domu dla grupy domowej czy zaproszenia na posiłek.

Porozmawiaj dzisiaj z Bogiem w modlitwie i zapytaj Go, w jaki – być może nowy –sposób On chce, byś zaczął dawać. W zamian będzie cię błogosławił, zgodnie ze swoją hojną, nieograniczoną naturą.

Jeśli zostałeś w szczególny sposób poruszony przesłaniem „Cudów każdego dnia” i chciałbyś rozszerzyć to błogosławieństwo na innych, może mógłbyś rozważyć współdziałanie z nami w tym dziele poprzez finansowe wparcie? Wierzę, że sam Bóg, Ten, do którego należy zwierzyna mieszkająca na tysiącu gór, pomnoży to w Jego Królestwie... Po to, by błogosławić innych i ciebie! Proszę, kliknij tutaj... Dziękujemy!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...