Dlaczego wiara jest tak kluczowa dla Boga?

23 lipca 2022

Jak myślisz, czy związek małżeński ma szanse przetrwać bez obopólnego zaufania? Chyba zgodzisz się ze mną, że nie istnieje relacja bez zaufania. Niestety człowiek już na początku zaczął podważać to, co Bóg do niego mówi. Zaczął kwestionować Jego dobroć. Kiedy wąż zasiał wątpliwości w głowie Ewy, że Bóg z pewnością chce pozbawić ich czegoś lepszego, a Jego ostrzeżenia nie są realne, ludzie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Źle to się skończyło. Człowiek nie jest w stanie naprawić całego bałaganu, który zrobił, naprawić swojego serca, które oziębło i zbuntowało się. O własnych siłach nie potrafisz tego zmienić.

Bóg w swojej dobroci nie skreślił jednak nikogo. Dla każdego przygotował spełnione życie w swojej obecności, a oczekuje tylko zaufania. Zaufania, że On wie lepiej, że On jest mądrzejszy, że On wszystko może i że cię kocha. Oprzyj się na Nim, odpocznij w Nim. Bo wiesz, co w tym wszystkim najlepsze?
To Jezus, jak mówi Słowo Boże, jest „sprawcą i dokończycielem twojej wiary” (Hbr 12,2). Patrz na Niego, oczekuj od Niego pomocy.

Nie ma nic ważniejszego niż twoja wiara. Jest ważniejsza niż pieniądze, sukces zawodowy czy reputacja. Wszystko może ci zostać odebrane, jeśli jednak masz wiarę – staniesz na nogi. To jak posiadanie bezpośredniej linii do Boga. Gdy modlitwa wiary płynie w górę, Jego moc spływa w dół.
„Bądźcie mężni! Odwagą wzmocnijcie swe serca – wy wszyscy, którzy czekacie na Pana” (Ps 31,25). Niech twoja wiara inspiruje wszystkich dokoła i daje im zachętę, by ufać i wierzyć!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...