Doskonały w Jego oczach!

13 sierpnia 2020

Wczoraj razem wyznaliśmy, że jesteś cudownie stworzony. Bóg chce przypomnieć ci dzisiaj, że w Jego oczach jesteś doskonały. O tym zapewnia nas Słowo: „Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” (List do Hebrajczyków 10,14). Bóg nie patrzy na nasze wady. Nie dlatego, że postanowił w swojej ogromnej miłości ich nie wyciągać albo że ukrył je pod swoją białą szatą. Tylko z jednego prostego i dobrego powodu: gdyż one zniknęły. Na zawsze!

Bóg wymazał je i uczynił nas doskonałymi, tak jak On jest, gdyż „wycofał akt oskarżenia przeciwko wam, to jest listę Jego przykazań, jakich nie spełnialiście. Zniszczył ten wykaz występków, przybijając go wraz z Chrystusem do krzyża” (List do Kolosan 2,14).

To ma miejsce, kiedy:
- wyznajemy nasze przewinienia;
- prosimy Go o przebaczenie;
- postanawiamy odwrócić się od grzechów, by ich na nowo nie popełniać.

Wtedy Bóg dokonuje cudu i Jezus przychodzi, by w nas zamieszkać.

Zachęcam cię, byś wypowiedział słowa Jezusa: „A ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę” (List do Hebrajczyków 10,17). Jezus wypowiedział te słowa, zatem nikt nie może tej prawdy unieważnić. A prawda cię wyzwoli!
Dlatego jeśli czasem czujesz się zniechęcony swoją postawą, jeśli myślisz, że nigdy się nie zmienisz lub czujesz się winny z powodu konkretnego grzechu czy zaniedbania, wypowiedz te słowa: „Bóg na zawsze uczynił mnie doskonałym”.

Pomódlmy się razem: „Dziękuję ci, Panie Jezu, że umarłeś za mnie na krzyżu, by uczynić mnie doskonałym. Powiedziałeś, że już nigdy nie wspomnisz moich grzechów i przewinień. Ponieważ wiem, że Ty żyjesz i działasz we mnie, nie muszę już czuć się pokonanym. Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie doskonałym w swoich oczach. W imieniu Jezusa amen”.

Niech ta prawda zakorzeni się w twoim sercu: Bóg uczynił cię doskonałym. W twojej ludzkiej niedoskonałości Jezus dał ci swoją doskonałość. Chwała Bogu!

Życzę ci pięknego dnia!

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...