Dostęp 24/7

25 listopada 2019

Mówi się, że dzieci byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego bawiły się pod jego biurkiem w Gabinecie Owalnym, podczas gdy ten zajmował się sprawami państwowymi. Jako dziecko Boże masz dostęp do tych samych przywilejów! Masz wolny dostęp do Ojca, ponieważ jesteś Jego ukochanym dzieckiem, o czym czytamy w 1 Liście Jana 3,1: „Zważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec! Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi”. Boga cieszy towarzystwo Jego dzieci tak bardzo, że zawsze zachęca je, by były blisko. Chociaż jest Wszechmocnym Bogiem, Królem nieba i ziemi, Stwórcą wszechświata, jest szczęśliwy, kiedy:
- zbliżamy się do Niego z miłością;
- potrzebujemy Jego cennej pomocy;
- prosimy Go o mądrą radę;
- jesteśmy w potrzebie.

On jest czułym Ojcem okazującym nam swoją życzliwość i łaskę. I nigdy nie jest zbyt zajęty, by nam odpowiedzieć. W niebie będziesz mógł z radością przebywać u Jego stóp, wywyższając Go. Zanim jednak nastąpi ten wspaniały dzień, Bóg chce ci przypomnieć, że już dzisiaj możesz w pełni cieszyć się tym nadzwyczajnym przywilejem: stając przed tronem łaski, w Jego obecności. (Zobacz List do Hebrajczyków 4,16). Skorzystaj z tego przywileju, przychodząc przed Jego tron z uwielbieniem, do czego zachęca pełna radości pieśń: „Throne Room Song” („Pieśń sali tronowej”) w wykonaniu People&Songs Pozostań przed tronem łaski przez cały dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteś! I nie zapominaj o tej obietnicy: przyjmując Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, otrzymujesz życie wieczne i dostęp do tronu Bożego na zawsze! Życzę ci pięknego dnia w obecności Króla Królów!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...