Dostrój się do serca Jezusa

13 marca 2020

„Czy dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili?” (Księga Amosa 3,3). Kamerton to niewielki instrument w kształcie litery U używany przez muzyków, by nastroić instrumenty czy głosy. Wydaje czysty dźwięk.

Dostrój się dzisiaj, przyjacielu, do serca Jezusa. Kamerton zwykle podaje dźwięk A. Dzięki jego niezawodności możemy nastroić inne instrumenty. By żyć z Bogiem w pełnej harmonii, musimy dostroić nasze serca i myśli do Jego myśli, co jest możliwe, kiedy trwamy z Nim w żywej relacji. Wtedy nasze życie stanie się – podobnie jak Jego – ekscytujące i pełne energii.
Będziesz Bożym echem współbrzmiącym z Nim i odzwierciedlającym Jego serce. Wybrzmiewa to w świadectwach Donnie, Stevena i Wandy.

Cuda każdego dnia podnoszą mnie na duchu, są zachętą i przypominają, kim jestem w Bogu i kim Bóg jest we mnie. Przypominają mi, by patrzeć na świat Jego oczyma (duchowymi oczyma), by innych traktować z szacunkiem i nie osądzać. Mobilizują mnie, by innym dodawać otuchy i świadczyć im. Dziękuję za waszą służbę. Niech Bóg was błogosławi”. Donnie

„Właśnie ukończyłem pisanie tomika poezji i modlitw; jestem pisarzem i Bóg dał mi dar. (...) cieszę się, że mogę dzielić się tym, jak On zreperował moje złamane życie”. Steven

„Żyję z Bogiem na co dzień. On jest dla mnie jak powietrze, którym mogę oddychać. Bardzo się staram, by pomagać ludziom, z którymi mam kontakt, słuchać ich, jeśli tego potrzebują. Pracuję w idealnym do tego miejscu - jestem kasjerką w restauracji. (...) Przypominam każdemu wchodzącemu klientowi, że Bóg żyje i kocha nas wszystkich, a kiedy wychodzą, życzę im błogosławionego dnia. Bóg jest moim nawigatorem. Proszę Go co rano przed wyjściem, by był moimi oczami, uszami i ustami”. Wanda

Czy jesteś gotowy, by zabrzmieć dzisiaj jak Jezus?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...