Doświadczaj cudu każdego dnia!

26 kwietnia 2021

Cuda nierozerwalnie związane są z osobą Chrystusa w czasie Jego działalności na ziemi. Jak mówi Pismo: „Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat” (Ewangelia Jana 21,25).

Jezus uczynił wiele cudów w czasie swojej trzyletniej służby: uzdrawiał niewidomych, sparaliżowanych, trędowatych, głuchoniemych, opętanych przez demony. Czynił też wiele ponadnaturalnych znaków, między innymi przemienił wodę w wino, doprowadził do cudownego połowu ryb, uciszył burzę, rozmnożył chleb i ryby itp.

Poprzez cuda Jezus pragnął okazać miłosierdzie i odpowiedzieć na potrzebę człowieka. Nigdy nie uczynił niczego dla swojej własnej chwały, ale dla chwały swojego Ojca, Tego, który był z Nim we wszystkim. To w imieniu Ojca i przez Niego Jezus czynił te cuda (zobacz: Ewangelia Jana 11,41).

Dzisiaj, Jezus żyje w tobie. I wiesz, co? Ten cud jest widoczny w tobie i przez ciebie. Pokój i radość, które wnosisz na ten świat, są cudem!
Modlę się, byś doświadczał Bożego cudu... codziennie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...