Doświadczaj cudu … każdego dnia!

19 kwietnia 2018

Cuda nierozerwalnie związane są z osobą Chrystusa, w czasie Jego działalności na ziemi.  

Jak mówi nam Pismo, "Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat".
Jan 21,25  

Jezus uczynił wiele cudów w czasie swojej trzyletniej służby: uzdrawiał ślepych, sparaliżowanych, trędowatych, głucho-niemych, opętanych przez demony... dokonał też wielu ponadnaturalnych znaków, między innymi przemienił wodę w wino, doprowadził do cudownego połowu ryb, uciszył burzę, rozmnożył chleb i ryby, itp...  

Poprzez cuda, Jezus pragnął okazać miłosierdzie i odpowiedzieć na potrzebę człowieka. Nigdy nie uczynił niczego dla swojej własnej chwały ale dla chwały Swojego Ojca, Tego, który był z Nim we wszystkim. To w imieniu Ojca i przez Niego Jezus czynił te cuda (zobacz Jan 11,41)  

Dzisiaj Jezus żyje w tobie! I wiesz co? Ten cud jest widoczny w tobie i przez ciebie. Pokój i radość, które wnosisz na ten świat są cudem!  

Moją modlitwą jest byś doświadczał Bożego cudu ... codziennie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...