Doświadczenie jest akceleratorem

15 listopada 2020

Niech to przesłanie będzie dla ciebie dzisiaj wzmocnieniem. „Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – jesteś mój! Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię” (Księga Izajasza 43,1-2).

Ogień jako jeden z żywiołów jest postrzegany jako zagrożenie, mające ogromny potencjał niszczący. A jednak ogień pomaga w roznoszeniu nasion niektórych drzew, na przykład sosen. Kiedy zadziała na nich gorąco, wcześniej uśpione nasiona zostają aktywowane i unoszą się w powietrzu.  Co dobrego może Bóg czynić poprzez zatrważające wielu na świecie doświadczenie pandemii? Jakie nowe życie, jakie piękno z tego się narodzi? Pan rozumie, przez co właśnie przechodzisz. On nie jest nieczuły na twoje cierpienia i ból. Jednakże On wie, jaki owoc urodzi się w twoim życiu, kiedy będziesz przechodził przez trudności razem z Nim.

A oto dobra wiadomość dla Bożych dzieci:
- ogień doświadczenia cię nie zniszczy – on cię oczyści;
- trudności cię nie powstrzymają – one cię skłonią do szukania Bożej obecności;
- przeciwności nie staną się hamulcem – będą trampoliną, której Bóg użyje, by wznieść cię na nowy poziom.

Nie jesteś sam, Bóg jest tutaj. On nie pozwoli, by ogień doświadczenia cię zniszczył. On nie pozwoli, by próba była ponad twoje siły (1 List do Koryntian 10,13). Jesteś wypełniony duchem wiary, odwagi i siły. Zaśpiewajmy z mocą i wiarą, razem z Kari Jobe. Zachęcam cię, byś wysłuchał tej pieśni do samego końca: Dzisiaj zmienia się twoje zrozumienie doświadczenia, przez które przechodzisz. Nie idziesz w kierunku destrukcji – wchodzisz w nadzwyczajny Boży plan i cel dla swojego życia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...