„Doxa to Theo”

16 lipca 2021

W szkole biblijnej greki uczyła nas wspaniała pani profesor, Helen Balarin, która później została tłumaczką Biblii. Pamiętam pewne wyrażenie, którego nauczyłem się podczas zajęć: „Doxa to Theo” co znaczy „chwała Bogu”. Theo znaczy Bóg, a doxa znaczy chwała.

Bogu należy się chwała, bo...
On jest Bogiem – my jesteśmy ludźmi.
On jest wieczny – my jesteśmy zaledwie parą, która znika (zobacz: List Jakuba 4,14).
On jest Stwórcą – my jesteśmy Jego stworzeniem.

Kiedy przyglądam się Jego stworzeniu, wszystko pobudza mnie do oddawania Mu chwały, a kiedy myślę o tobie, również chce mi się śpiewać: „Chwała Bogu!”.
Czasami okoliczności życia próbują nas zniechęcić do Boga, zamiast Go chwalić i wywyższać. A jednak On jest wszechmocny, wieczny i wspaniały. Jego boskość jest niezrównana. Nasz Bóg istniał od zawsze i na zawsze istnieć będzie. On jest Stwórcą, nieskończenie wspaniałym. Nie ogranicza Go ani czas, ani przestrzeń.
Kiedy uwielbiamy Boga, kiedy śpiewamy Mu hymny chwały, uznajemy, że On może wszystko! Zgadzamy się, by On działał w naszej słabości. Otwieramy drzwi na Jego cuda! Jezus powiedział: „twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie” (Ewangelia Mateusza 6,4).
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...