Duch Święty chce cię przemieniać!

3 lipca 2021

Czy wiesz, że Duch Święty pragnie cię przemieniać? Biblia mówi: „Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe” (List do Rzymian 12,2).

Greckim określeniem słowa „przemieniać, przeobrażać” jest słowo metamorphoo, od którego pochodzi słowo „metamorfoza”. Duch Święty może i chce przeprowadzić twoją metamorfozę. Chce przemieniać cię dzięki swojej mocy. Kiedy czytasz Boże Słowo, choćby poprzez „Cuda każdego dnia”, kiedy się modlisz, kiedy śpiewasz pieśni chwały swojemu Bogu, Duch Święty zaczyna pracować. Jeśli pozwolisz Mu odnowić swój umysł, zobaczysz i doświadczysz nadzwyczajnych rzeczy!

Jak mówi jeden z moich najlepszych przyjaciół, pastor Paul Gouley z Międzynarodowego Kościoła w Las Vegas: „Duch Święty oddziałuje na twój umysł, umysł wpływa na twoje emocje, emocje mają wpływ na twoje wybory, wybory rzutują na twoje działania, a twoje działanie ma wpływ na twoje przeznaczenie”. Wszystko zaczyna się od Bożego Ducha! Również w Biblii, o czym możemy przeczytać w 1 rozdziale Księgi Rodzaju.

Poproś Ducha Świętego, by dotknął dzisiaj twoich myśli.
Poproś Go, by mówił do ciebie. On całkowicie cię przemieni, przeprowadzi pełną metamorfozę!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...