Działasz o własnych siłach, czy w mocy Ducha Świętego?

14 września 2018

Kiedy Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa (zobacz Jan 3,1-11), Pan objawił mu ważną tajemnicę: "Wiatr wieje dokąd chce - słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha". (Jan 3,8)  

Jak pewnie wiesz, są dwa podstawowe typy łodzi: motorówki i żaglówki. Motorówki działają dzięki własnej energii. Generalnie są dosyć głośne i szkodliwe dla środowiska. Żaglówki, natomiast, by się poruszać muszą polegać na podmuchach wiatru. Będąc dzieckiem Bożym, jesteś jak taka żaglówka – potrzebujesz "złapać wiatr", wiatr Ducha! Musisz pozwolić, by cię pchnął po to, byś mógł ruszyć do przodu. Masz wybór: możesz polegać na swojej własnej sile i mądrości, albo oprzeć się na Duchu Bożym. Tak miedzy nami, poleganie na Duchu Bożym jest o wiele lepsze :)  

W Chrystusie możemy uczynić wszystko. Jezus powiedział, "Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii - i aż po najdalsze krańce ziemi". (Dzieje Apostolskie 1,8) Uwierz w to całym swoim sercem... wszystko możesz w Chrystusie, który cię wzmacnia!  

Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...