Emocje… mogą kłamać!

11 listopada 2019

Czasami możemy wątpić w to, czy Duch Święty jest w nas obecny. Wydaje nam się, że musiał nas opuścić kiedy:
- jesteśmy doświadczani albo zmęczeni,
- boimy się lub czymś niepokoimy,
- nie jesteśmy pewni swoich wyborów, decyzji leżących przed nami,
- zasmuciliśmy Go albo rozczarowaliśmy.
 

Czy myślisz, że Bóg może tak nagle zniknąć, by potem znowu się pojawić? Chciałbym cię zapewnić... absolutnie nie! To, że nie 'czujesz' Bożej obecności, nie oznacza, że Jego tam nie ma. Widzisz, uczucie nie jest faktem. Nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością czy z prawdą. Uczucia mogą kłamać! Krótko mówiąc, to co czujemy czasami jest po prostu fałszywym obrazem rzeczywistości. Smith Wigglesworth powiedział kiedyś: „Nie wzrusza mnie to, co widzę. Nie wzrusza mnie to, co czuję. Wzrusza mnie to, w co wierzę”. Takie przekonanie wyraził też Apostoł Paweł, pytając: „Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 List do Koryntian 3,16)  

Oznacza to, że On zawsze jest w tobie. W każdej chwili dnia, Duch Boży jest w tobie. On jest w tobie kiedy się budzisz. On cię nie opuszcza kiedy śpisz. Jego obecność jest z tobą, w tobie. Nie wymyka się. Jest w tobie zakotwiczona przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu!  

Przyjmij wiarą, że Duch Boży na stałe żyje w tobie. On uczynił w tobie Swój dom, Swoją świątynię. On cię nigdy nie opuści. Pomódlmy się razem: „Ojcze, dziękuję Ci, że przypominasz mi, że ty mieszkasz we mnie poprzez Swojego Ducha, i że uczyniłeś mnie świątynią Ducha Świętego. Wierzę, że Ty zawsze jesteś we mnie, od chwili kiedy się budzę, aż do chwili kiedy idę spać. Wierzę, że Ty znasz mnie i pomagasz mi każdego dnia. W imieniu Jezusa, amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...