FOMO

13 czerwca 2022

Jak myślisz, czy istnieje miejsce na ziemi, w kosmosie, jakaś jaskinia, a może wysepka, gdzie Bóg już by nie był? Psalmista mówi nam, że: „Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś, gdybym się skrył w świecie zmarłych – jesteś i tam! (Ps 139,8). Bóg nie potrzebuje paszportu, nie musi podróżować – już przebywa wszędzie, gdzie możesz sobie wyobrazić.
Nie siedzi zamknięty gdzieś w niebie, daleki, jak myślą niektórzy. My jesteśmy ograniczeni, On nie.
Tęsknimy za tym, co niemożliwe. Stąd może tak popularne są filmy typu „Mission Impossible”. Chcielibyśmy być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Jest nawet takie zjawisko zwane FOMO – to skrót od ang. fear of missing out – strach, że coś nas omija.

Czy masz poczucie, że inni toczą ciekawsze życie, wykonują pracę o większym znaczeniu, chodzą na ważniejsze spotkania? Że gdzieś indziej trawa jest bardziej zielona…? To kłamstwo, które szatan stale będzie ci podsuwał, żeby wywołać zawiść, odebrać radość z tego, co robisz, zasiać niepokój.
Tak, chcielibyśmy być jak Bóg, przebywać w każdym miejscu, w każdym czasie. Oczekujemy od siebie więcej niż to możliwe. Zapominamy skupić się na tym, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy. Nie doceniamy miejsca, w którym nas Bóg postawił tu i teraz.

Czy wiesz, że od Jezusa możemy nauczyć się, jak żyć w pełni? On większość swojego pobytu tu na ziemi spędził na dość niewielkim terytorium. Chodził najczęściej pieszo, nie korzystał z możliwości teletransportacji. W drodze uczył, leczył, słuchał, spotykał różne osoby, pozwalał, by Mu przeszkadzano, by Go zatrzymywano. Pokazał nam, jak żyć mimo ludzkich ograniczeń. I to życiem w pełni satysfakcjonującym.

Wszystko zaś to, co niemożliwe, za czym tęsknisz, pozostaw Temu, który jest specjalistą od takich rzeczy. Nie ograniczaj Go. On jest wszechmocny i wszechobecny.
„Czy może się ktoś przede Mną ukryć, tak że go nie zobaczę? – oświadcza Pan. Czy to nie ja wypełniam niebiosa i ziemię?” (Jr 23,24).
Ciesz się dzisiaj, tym, co masz, gdzie jesteś i co robisz, pozwalając Bogu wypełnić to wszystko sensem i znaczeniem.
Pięknego dnia!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...