Gdzie znajdujesz schronienie?

25 kwietnia 2020

Choć na świecie trwają wojny i zewsząd docierają niepokojące wieści, ty możesz mieć w Bogu pewną i stałą przystań. „Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo moja dusza w Tobie szuka schronienia, w cień Twoich skrzydeł uciekam, dopóki trwa zagrożenie” (Księga Psalmów 57,2). W samym środku dramatycznych wydarzeń Bóg pozostaje Bogiem. On ochrania twoje serce i duszę. Dobrze jest pamiętać, że On naprawdę jest twoim bezpiecznym schronieniem, o czym mówią słowa pieśni w wykonaniu Chrisa Tomlina.

„Wznoszę na nowo swe ręce z wiarą
Ty jesteś moim schronieniem, Ty jesteś moją siłą
Kiedy wylewam swoje serce przed Tobą,
o tym nie zapominam:
Jesteś wiernym, Boże, na wieki”.

Bóg okrywa cię skrzydłami swojej obecności i miłości. Kiedy jesteś blisko Niego, ukołysany biciem Jego serca, twoja dusza ma się bardzo dobrze (Księga Psalmów 17,8).
W świecie, w którym wszystko się zmienia, często gwałtownie i bez ostrzeżenia, Bóg pozostaje niezmienny. On nadal jest Bogiem! Schronieniem, twierdzą, bezpieczną przystanią. (Księga Psalmów 91,2). Zachęcam, byś pomodlił się razem ze mną: „Mój Boże, Ty jesteś moim schronieniem na zawsze. W cieniu Twoich skrzydeł nie muszę się bać. Tak jak okrywasz mnie swoją obecnością, modlę się, byś rozciągnął swoje skrzydła nad tym światem, by przyjął Twój pokój. Dziękuję Ci za to, kim jesteś i za wszystko, co czynisz. W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...