Gdzie znajdziesz schronienie?

26 listopada 2020

Na świecie były i będą pandemie, klęski żywiołowe, wojny i pogłoski o wojnach, ale ty masz cudowne i wieczne schronienie. Przez kolejnych kilka dni będziemy chcieli się uczyć, jak znajdować schronienie w Bogu i Jego uczynić swoim mieszkaniem. Modlę się, byś otrzymał głębokie objawienie ze Słowa, które przysłuży się twojej duszy. „Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo moja dusza w Tobie szuka schronienia, w cień Twoich skrzydeł uciekam, dopóki trwa zagrożenie!” (Psalm 57,2).

W samym środku dramatycznych wydarzeń Bóg pozostaje Bogiem. On ochrania twoje serce i duszę. Bóg okrywa cię skrzydłami swojej obecności i miłości. Kiedy jesteś blisko Niego, ukołysany biciem Jego serca, twoja dusza ma się bardzo dobrze (Psalm 17,8).
W tym świecie, w którym wszystko zmienia się tak gwałtownie i często bez ostrzeżenia, Bóg się nigdy nie zmienia. On nadal jest Bogiem! Schronieniem, twierdzą, bezpieczną przystanią (Psalm 91,2).
Odkryłem dzisiaj pieśń, która bardzo mi pomogła doświadczyć Bożego schronienia w czasie kryzysu. Modlę się, by i dla ciebie była pociechą... „Przykryj mnie” w wykonaniu Terry MacAlomn.

Zachęcam, byś modlił się teraz razem ze mną: „Mój Boże, Ty jesteś moim schronieniem na zawsze. W cieniu Twoich skrzydeł nie muszę się bać. Tak jak okrywasz mnie swoją obecnością, modlę się, byś rozciągnął swoje skrzydła nad tym światem, by przyjął Twój pokój. Dziękuję Ci za to, kim jesteś i za wszystko, co czynisz. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...