Gdzie znajdziesz schronienie?

17 lutego 2018

Na świecie trwają wojny i zewsząd docierają wieści wojenne, ale ty masz cudowne i wieczne schronienie. "Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo moja dusza w Tobie szuka schronienia, w cień Twoich skrzydeł uciekam, dopóki trwa zagrożenie!"
Psalm 57,2  

W samym środku dramatycznych wydarzeń, Bóg pozostaje Bogiem. On ochrania twoje serce i duszę. Bóg okrywa cię skrzydłami swojej obecności i miłości. Kiedy jesteś blisko Niego, ukołysany biciem Jego serca, twoja dusza ma się bardzo dobrze.
Psalm 17,8  

W tym świecie, w którym wszystko zmienia się tak gwałtownie i często bez ostrzeżenia, Bóg się nigdy nie zmienia. On nadal jest Bogiem! Schronieniem, twierdzą, bezpieczną przystanią.
Psalm 91,2  

Zachęcam byś modlił się teraz razem ze mną.... "Mój Boże, Ty jesteś moim schronieniem na zawsze. W cieniu Twoich skrzydeł nie muszę się bać. Tak jak okrywasz mnie Swoją obecnością, modlę się byś rozciągnął swoje skrzydła nad tym światem by przyjął Twój pokój. Dziękuję Ci za to Kim jesteś i za wszystko co czynisz. W twoim imieniu, amen."  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...