Gwarantowane!

11 października 2019

W tym tygodniu będziemy chcieli odkrywać (lub odkrywać na nowo) imiona Boga. Zobaczymy czego one uczą nas o naszym niesamowicie zdumiewającym Bogu! Mam nadzieję, że te rozważania będą dla ciebie błogosławieństwem!
Biblia mówi nam, że Bóg objawił siebie Abrahamowi jako El-Shaddai, Bóg Wszechmocny.
W księdze Rodzaju 17,1 czytamy: „Gdy Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko Mnie i bądź nienaganny”.

Następnie Bóg opowiedział Abrahamowi o Swoich planach i dał mu obietnicę: „Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów”. Opisana tu sytuacja jest dość niezwykła. Bóg zwraca się do 99-letniego mężczyzny, czyli starego już człowieka, obiecując mu, że będzie miał syna. Oboje z żoną byli już w wieku, w którym jest za późno na dziecko, a dodatkowo jego żona była bezpłodna. A jednak, „Bóg powiedział: Nie tak będzie. Twoja żona Sara urodzi ci syna. Nadasz mu imię Izaak. Z nim ustanowię moje przymierze jako przymierze wieczne i rozciągnę je na jego potomstwo”. (Księga Rodzaju 17,19) Bóg gwarantuje Abrahamowi wypełnienie danego mu słowa. Dlaczego to czyni? Bo oczywiście, jest Bogiem, ale też przedstawia się jako Bóg, który może uczynić wszystko, Bóg, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Posłuchaj, gwarancja obietnicy leży we wszechmocy Boga. Ponieważ jeśli Ten, który daje obietnicę jest wszech-mocny by ją wypełnić, to spełnienie jej jest pewne!

Czy wątpisz w wypełnienie się Bożych obietnic...
- w swoim życiu zawodowym?
- w życiu swojej rodziny?
- w swojej służbie?
Pamiętaj, że to, co Bóg obiecuje i oznajmia, Jego ręka realizuje. Zachęcam cię, byś przegonił każdą wątpliwość i strach, i oparł się mocno na słowie Tego, który dał ci obietnicę. On ma moc by ją zrealizować. Idź do przodu w Jego mocy. Świadcz o Jego wszechmocnym działaniu, o tym, że Jego doskonały plan został wdrożony. Jeśli chcesz, zachęcam cię byś uwielbiał i chwalił Boga razem z Jeremy Riddle, śpiewając „More Love, More Power” (więcej miłości, więcej mocy).
Uwielbiam Boga razem z tobą. Jego obietnica zostanie spełniona!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...