Jak bardzo troszczysz się o swoje relacje?

2 września 2021

Zadałeś sobie kiedyś pytanie dlaczego relacje są tak ważne dla Boga? Tak jak wczoraj pisałem, Bóg jest Bogiem relacji. Bóg stworzył człowieka, by był z Nim w relacji. Potem, Bóg stworzył Ewę by mężczyzna nie był sam. „Potem rzekł Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego” (Księga Rodzaju 2,18).

Bóg pragnie byśmy mieli relacje. W Bożym planie jest byśmy mieli dobre, silne relacje z Nim, z sobą i z innymi. To dlatego każda relacja wymaga nieustannego wysiłku i uwagi. Trochę jak roślina... by mogła rosnąć i kwitnąć, musi być podlewana w regularnych odstępach czasu. To zarówno odnosi się do małżeństwa jak i relacji z naszymi sąsiadami, dziećmi, współpracownikami, itp. Odnosi się również do naszej relacji z Bogiem.

Bóg chce, byś miał wspaniałe relacje z ludźmi dokoła ciebie. A zatem, co mógłbyś zrobić dzisiaj, by utrzymać i rozwijać dobre i zdrowe relacje? Uśmiechnąć się do kogoś, napisać krótką notkę, zadzwonić, wysłać miły sms, podać pomocną dłoń, powiedzieć jakieś zachęcające słowo, posłać komuś Cuda Każdego Dnia, itp. Decyzja należy do ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...