Jak bardzo troszczysz się o swoje relacje?

16 listopada 2018

Zadałeś sobie kiedyś pytanie dlaczego relacje są tak ważne dla Boga? Tak, jak pisałem wczoraj, Bóg jest Bogiem relacji. Bóg stworzył człowieka, by był z Nim w relacji. Potem Bóg stworzył Ewę, by mężczyzna nie był sam (zobacz Księga Rodzaju 2,18). „Potem rzekł Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego”. 

Bóg pragnie byśmy mieli relacje. Bożym planem jest byśmy mieli dobre, silne relacje z Nim, z sobą i z innymi. To dlatego każda relacja wymaga nieustannego wysiłku i uwagi. Trochę jak roślina - by mogła rosnąć i kwitnąć, musi być podlewana w regularnych odstępach czasu. To odnosi się zarówno do małżeństwa, jak i do relacji z naszymi sąsiadami, dziećmi, współpracownikami, itp. Odnosi się również do naszej relacji z Bogiem. 

Bóg chce, byś miał wspaniałe relacje z ludźmi dokoła ciebie. A zatem co mógłbyś zrobić dzisiaj, by utrzymać i rozwijać dobre i zdrowe relacje? Uśmiechnąć się do kogoś, napisać krótką notkę, zadzwonić, wysłać miły sms, podać pomocną dłoń, powiedzieć jakieś zachęcające słowo, posłać komuś „Cuda Każdego Dnia”, itp. Decyzja należy do ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...