Jak Bóg rozwiązuje wątpliwości?

17 sierpnia 2022

Historia Mojżesza, wielkiego przywódcy Izraela i jednego z bohaterów wiary, o którym mówi list do Hebrajczyków, jest niezwykła. Pełna cudów, Bożego objawienia i Bożej ingerencji. Ale też wątpliwości, niepewności, poczucia zagubienia i odrzucenia. Przy gorejącym krzewie, w świętej Bożej obecności wszystkie wątpliwości Mojżesza zostały rozwiane. Na każdą kolejną wymówkę Bóg znajdował wspaniałą, przekonującą odpowiedź – przez znaki, zapewnienie mu pomocnika, a także przez specjalne objawienie tego, kim On sam jest.
Przedstawił się Mojżeszowi swoim imieniem: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14). Chociaż znaczenia tego imienia nie możemy być do końca pewni, jedno z przypuszczalnych tłumaczeń brzmi: „Będę dla ciebie wszystkim, czym JESTEM”.

Boisz się tego, co przed tobą? Ogarnia cię strach, że sobie nie poradzisz z zadaniem, które Bóg ci powierzył? On wiedział, co czeka Mojżesza, podobnie jak wie, co jest przed tobą. Mojżesz nie znał przyszłości i bał się, tak samo jak ty. By mógł Bogu zaufać, On objawił mu swoje imię. W ten sposób złożył obietnicę, która jest aktualna i dla ciebie. Bo Bóg się nie zmienił. Jego imię nadal brzmi JESTEM, KTÓRY JESTEM.

- Jestem, który byłem od początku, przed założeniem świata; jestem Tym, który cię stworzył, który cię prowadzi i który przebywa z tobą.
- Jestem Tym, który będzie, Tym, który działa, by doprowadzić swoje plany do końca.
- Jestem Tym, który cię ratuje i wybawia, Tym, na którym możesz się pewnie oprzeć.
- Jestem skałą i twoim schronieniem. Bóg obiecał być wszystkim, czego Mojżesz mógł potrzebować – i będzie też wszystkim dla ciebie; wszystkim, czego potrzebujesz.
Po to by inni dokoła przekonali się, że twój Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem.
Czy zaufasz dzisiaj takiemu Bogu?

„Panie, dziękuję Ci, że Jesteś, że jesteś ze mną, że mogę Ci zaufać we wszystkim, bo z Tobą mogę przejść przez wszystko co przede mną. Nie muszę się bać, bo Ty czuwasz. Powierzam się Tobie i na ten dzień. Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...