Jak chwalić Boga, kiedy mam doła?

25 czerwca 2022

Czy masz w sobie gotowość, by dzisiaj wielbić Boga z całego serca? Jeśli nie – a tak bywa częściej, bo życie nie jest łatwe – czy mimo wszystko chcesz to robić? Kiedy zaczniesz, emocje, które wcześniej nastrajały cię dołująco, zaczną się zmieniać, bo przypomnisz sobie, że należysz do Niego, a On należy do ciebie. Bóg objawi ci na nowo, że jest Bogiem, który cię stworzył – i że możesz w tej prawdzie odpocząć. Pokaże ci, że jest dobry, bo dobroć leży w Jego naturze, podobnie jak miłość; że nigdy z ciebie nie zrezygnuje, bo Jego łaska się nie kończy, a Jego prawda trwa wiecznie. Na Nim możesz się oprzeć bez względu na okoliczności. Jeśli jesteś teraz w trudnej sytuacji, zmagasz się z czymś, cierpisz, nie widzisz nadziei, czujesz zmęczenie stresującą pracą, trudnymi relacjami – podnieś oczy ku górze i zobacz swojego Pana, który jak pasterz troszczy się o ciebie.

Zachęcam cię, by przeczytać na głos Psalm 100:
„Wznieś swój okrzyk na cześć Pana, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem! Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem! On nas stworzył i do Niego należymy, jesteśmy Jego ludem i owcami jego łąk.
Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały! Sławcie Go! Błogosławcie Jego imię! Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a wierność Jego rozciąga się na pokolenia!” (Ps 100).

Uwielbienie to wybór, nie uczucie. To wyraz naszej wiary w Jego dobroć, łaskę i prawdę! Oddaj Mu chwałę, bo On jest jej godzien!

„Ojcze, wywyższam Twoje imię! Ty jesteś dobry, jesteś wierny, Twoja łaska trwa na wieki i dajesz mi ją hojnie każdego dnia. Dziękuję!”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...