Jak dostać się do środka?

23 sierpnia 2022

Pasące się owce były powszechnym widokiem na wzgórzach Izraela w czasach Jezusa. Z tego powodu używał On tego obrazu w swoim nauczaniu. W mniejszych owczarniach pasterz kładł się w miejscu drzwi po zagonieniu stada do środka, by chronić trzodę przed zewnętrznymi drapieżnikami. To niezwykły obraz, pokazujący troskę i oddanie dla swoich owiec.
Wszystkie są dokładnie przeliczone i każdą zna po imieniu.

Jezus mówi o sobie, że dla tych, którzy do Niego należą, jest właśnie takim Pasterzem. Jest też jedyną bramą do Królestwa Bożego i jedyną drogą do Ojca (J 14,6).
„Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie” (J 10,9). Nie da się ominąć Jezusa, by wejść do środka. Choć dla wielu jest to niewygodne. Sprzeczne z ich przekonaniami. Biblia jednak mówi jednoznacznie. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś obiera swój sposób, próbując dostać się do środka, jest zwykłym złodziejem, jak mówi Jezus.

Co to jednak znaczy dla ciebie? To znaczy, że nie masz nic, dzięki czemu możesz się dostać do środka, tylko Jezusa. Jeśli przyjmujesz to, z czym On wychodzi do ciebie – przebaczenie, oczyszczenie, uwolnienie, wypełnienie Jego obecnością – dostajesz się do Jego owczarni i odtąd jesteś pod Jego osobistą ochroną, Jego zaopatrzeniem.
Czy należysz już do Niego? Czy On zna cię po imieniu? Jeśli tak, możesz mieć pewność, że nigdy cię nie opuści, nie porzuci, a nawet jeśli zabłądzisz, będzie cię szukał tak długo, aż odnajdzie i przyprowadzi z powrotem. Nie musisz się bać, jakiegokolwiek zagrożenia! On czuwa nad tobą!

„Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa, mojego dobrego Pasterza. Za to, że mnie odnajduje, kiedy błądzę, że prowadzi prostą drogą, że zaopatruje we wszystko, czego potrzebuję. Dziękuję, że w Jego obecności mogę odpocząć. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...