Jak mamy zachować się w czasie burzy?

4 czerwca 2018

Życie wierzącego jest podróżą, pielgrzymką na ziemi. Czasami droga jest prosta, a niebo bezchmurne, ale bywa, że pojawiają się na nim szare i groźne chmury. W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o przygodzie na morzu, jaką przeżyli uczniowie Jezusa, kiedy złapała ich gwałtowna burza. Wołali, "Mistrzu, Mistrzu, giniemy! Wtedy On wstał i zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza". - Łukasz 8,24  

Jezus był w łodzi .... a burza jednak przyszła.
Prawda jest taka, że chociaż Jezus jest obecny w twoim życiu, będziesz doświadczał trudnych chwil. Jak nazywa się twoja burza? Groźba rozwodu? Choroba? Depresja? Brak pracy? Strach przed porażką? Nie wiem co nią jest, ale wiem po co ona jest ... by UWIELBIĆ Boże imię! Niezależnie co dzieje się właśnie w twoim życiu, dzieje się po to by Bogu została oddana chwała.  

Jeśli twoja burza to "choroba", twój Bóg jest Tym, który przywraca zdrowie.
- Księga Wyjścia 15,26
Jeśli ma na imię "brak" albo "potrzeba", twój Bóg jest Tym, który zaopatruje.
- Księga Rodzaju 22,14
Jeśli nazywa się "fałszywe oskarżenia", twój Bóg jest Tym, który czyni sprawiedliwość.
- Łukasz 18,7-8  

W ten sposób mógłbym się odnieść do każdej możliwej sytuacji, ponieważ On jest odpowiedzią na wszystkie twoje potrzeby, twoja najpewniejszą ochroną w każdym czasie.  

Właśnie dlatego nie zginiesz. Przeciwnie, zobaczysz jak Jezus wkracza i ostatecznie załatwia sprawę. Chciałbym dzisiaj zapewnić cię słowami tego wspaniałego Psalmu, "Nie umrzesz, będziesz żył by rozgłaszać dzieła Pana"! - Psalm 118,17  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...