Jak możesz dobrze zacząć?

26 sierpnia 2019

Kiedy planujesz wziąć się za coś, zrobić jakiś nowy krok w życiu, czy koncentrujesz się najpierw i przede wszystkim na celu, który chcesz osiągnąć…, czy na Tym, który umożliwia osiągnięcie każdego celu? Biblia nas zachęca: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mateusz 6,33) „Najpierw” oznacza ‘w pierwszej kolejności’, ‘przede wszystkim’ lub ‘na początku’. Greckie słowo, oznaczające początek, to ‘proton’. Proton jest cząstką znajdującą się w samym środku atomu. Nazywany jest również jądrem i, co warto zauważyć, ma ładunek dodatni. Stwórca zawsze poprzedza stworzenie. On jest Tym, który jest początkiem, ale i końcem: „Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem”. (Objawienie 22,13) Zastanów się nad tym, co stawiasz jako najważniejsze w swoim życiu, jakie są twoje priorytety każdego dnia.
Czy rzeczywiście twoje życie pokazuje, że to Bóg jest na pierwszym miejscu:
- w twoich relacjach,
- w twoim życiu rodzinnym,
- w twoich marzeniach i planach,
- w sposobie, w jaki traktujesz siebie?

Chrystus jest takim „boskim” protonem. Środkiem, jądrem, wokół którego musi się koncentrować nasze życie. On tworzy tę dodatnią energię, jakiej potrzebujemy! Biblia mówi, że On jest: „Bogiem (…), który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu”. (Rzymian 4,17) Oto jak Bóg działa w naszym życiu. Kiedy Bóg mówi, całe stworzenie natychmiast jest Mu posłuszne. Kiedy stawiamy Boga przed wszystkimi innymi sprawami, dajemy Mu prawo, by tworzył w naszym życiu rzeczy, które nie istnieją, i to, czego nie ma, powoływał do bytu. Zachęcam cię, byś stawiał Boga na początku wszystkiego, co robisz i czego pragniesz. Niech On będzie centrum twojego istnienia, centrum twoich marzeń, centrum twoich planów…

Pomódl się ze mną: „Panie, postanawiam dawać Ci pierwsze miejsce w moim życiu. Jak tylko wstanę, niech moje myśli zwracają się ku Tobie, bym potrafił we wszystkim Ci ufać. Ty znasz moje marzenia i moje plany. Od tego dnia poddaję się Tobie i oddaję Tobie pierwsze miejsce w moim życiu, byś w pełni mógł w nim działać.
Dziękuję ci, Panie! W imieniu Jezusa, amen”.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...