Jak możesz lepiej poznać Boga?

3 marca 2018

Jest takie azjatyckie powiedzenie, które mówi, że tak naprawdę nie poznasz drugiej osoby dopóki nie zjesz z nią przynajmniej 1 kg soli... to oznacza mnóstwo wspólnych posiłków! Tkwi w tym przynajmniej jedna prawda... by rzeczywiście kogoś poznać, musisz z tą osobą spędzać czas.  

Czy wiesz kto chce dać ci się poznać i spędzać z tobą czas? Bóg, twój Ojciec w niebie!  

"A ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga swojego ojca. Służ Mu całym sercem. Znajduj w tym dla siebie przyjemność. Pan bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz Go szukał, pozwoli ci się znaleźć..."
1 Kronik 28,9  

Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają! Wierzę, że szukasz Boga i masz pragnienie by poznawać Go coraz głębiej ... dlatego zapisałeś się na "Cuda Każdego Dnia". Chciałbym cię zachęcić byś spędzał coraz więcej czasu z Panem w modlitwie i czytaniu Jego Słowa. W każdej chwili dnia i nocy, możesz zwracać się do Niego i nadstawiać swojego ucha by usłyszeć Jego głos, ale też wznosić swój głos by oddawać Jemu cześć!  

Bóg pozwoli ci się znaleźć ponieważ Go szukasz i ponieważ On cię kocha. Tęsknisz za tym by częściej słyszeć Jego głos? Zachęcam cię byś posłuchał i razem z Kari Jobe uwielbiał Pana pieśnią "Speak To Me", (Mów Do Mnie).  

Pomódlmy się razem.... "Panie, pragnę Twojej obecności, by coraz lepiej Cię poznawać. Chcę więcej czasu spędzać z Tobą by uczyć się słuchać i rozpoznawać brzmienie Twojego głosu. Czyń moje serce wrażliwe na Twoją obecność, a moje uszy na Twój głos! W imieniu Jezusa, amen".  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...