Jak pokonać zło?

21 czerwca 2022

Czujesz się przytłoczony i osaczony przez ogrom zła i nieprawości? Wojna to zło w czystej postaci. Tak realne i namacalne. Niewyobrażalne. Ale przecież zło nie pojawiło się nagle wraz z Putinem. Żyjemy w zepsutym świecie, w którym przybiera ono najróżniejszą formę. Sprawia, że cierpimy, czujemy się sfrustrowani, rozczarowani i zawiedzeni.
Biblia mówi, że w czasie kiedy pierwsi ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu i posłuchali szatana, który zwiódł ich kłamstwem – zło przyszło na świat. Od tamtej pory człowiek żyje, jak mówi Pismo Święte, w niewoli skażenia (zobacz: Rz 8,21).

Może z początku zawoalowane zło wydawało ci się znośne, nie tak namacalne, a nawet atrakcyjne, takie bliższe sercu, bardziej ludzkie? Prawda jest taka, że uleganie złu jest dla nas naturalniejsze. Ono jednak nigdy nie poprzestaje na małym. Nawet jeśli z początku wydaje się niewinne, niegroźne, zawsze prowadzi do katastrofy, do tragedii.
Niech to, co dzieje się tak blisko nas, kiedy widzimy śmierć i zniszczenie, będzie dla ciebie i dla mnie ostrzeżeniem.
Bo jak powiedział Jezus: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać” (J 10,10). Taki jest cel diabła. Taka jest jego natura.

Jezus ma jednak dla ciebie, dobrą wiadomość! Powiedział: „ale ja przyszedłem, aby dać życie i to życie w obfitości” (J 10,10). Biegnij do Niego. On ma dla ciebie przygotowane dobre rzeczy. Chce cię ochronić przed pułapkami grzechu. Przed więzieniem duszy, w którym możesz utknąć. Tylko w Bogu, w Jego uwalniającej i przemieniającej łasce jest twoja i moja nadzieja. Tylko Boża łaska ma moc uchronić cię przed złem, które znajduje się w nas i dokoła nas.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...