Jak przezwyciężasz swój strach?

13 listopada 2020

„Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego 1,9).

Bóg zna nasze uczucia i wie, że możemy się bać. On wie, że możemy ukrywać się za lękiem, kiedy to, co On dla nas zaplanował, wydaje się nam zbyt wielkie. Nie ukrywaj się za strachem, tylko w Panu! Strach jest pierwszą konsekwencją grzechu i naszego oddzielenia od Boga, o czym czytamy w Biblii: „Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi – dlatego ukryłem się”, powiedział Adam (Księga Rodzaju 3,10). Diabeł robi wszystko, byśmy się bali. On krąży wokół jak lew ryczący, mówi Biblia. Strach paraliżuje. Strach wypacza rzeczywistość. Strach uniemożliwia podejmowanie właściwych decyzji. Strach zmusza do wycofania się, zamiast pójść naprzód. Strach blokuje wypełnienie się Bożego planu w naszym życiu. W przypowieści o talentach widzimy, jak strach zadziałał na człowieka, który otrzymał jeden talent. Ze strachu zakopał go. „Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi” (Ewangelia Mateusza 25,25). A jak ty walczysz ze swoim strachem?
1. Zacznij od rozpoznania źródła. Co powstrzymuje cię przed podjęciem się tego, co Bóg dla ciebie przygotował? Czy jest to może strach przed człowiekiem, przed tym, co inni powiedzą? Oto, co Biblia mówi: „Ja, Ja jestem waszym pocieszycielem. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego? Syna człowieczego, który ginie jak trawa?” (Księga Izajasza 51,12).

2. Przyjmij doskonałą miłość Boga. To Jego doskonała miłość usuwa wszelki strach. (zobacz: 1 List Jana 4,18).

3. Powołaj się na to, co mówi Słowo Boże. Pamiętaj, że tym, czego strach boi się najbardziej, jest wypowiadane Słowo Boże! Stań odważnie. Nie zgódź się na to, by strach tobą rządził, gdyż Bóg dał ci ducha mocy, miłości i trzeźwego rozumu (zobacz: 2 List do Tymoteusza 1,7). Wyznaj, że jesteś silny w Bogu i w Jego mocy (List do Efezjan 6,10). Możesz być pewny, że nie umrzesz, ale będziesz żył, by rozgłaszać dzieła Pana (zobacz: Psalm 118,17).

4. Wyjdź do innych, by dodać im otuchy. Oni również się boją. Ale Bóg powiedział: „Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał, jak ci, którzy się uczą” (Księga Izajasza 50,4). Przyjmując Bożą miłość i pokój, otrzymasz też miłość dla innych. Bóg wypełni cię swoim współczuciem i pozwoli ci popatrzeć na drugiego człowieka Jego oczyma.

By burzyć warownie strachu możesz również użyć potężnej broni, jaką jest uwielbianie Boga pieśnią, o czym mówią słowa: „Stand in Your Love” (Trwam w Twojej Miłości)
Modlę się, byś miał odwagę ogłosić, że walka należy do Boga! Jesteś bezpieczny w Jego miłości i wyposażony do tego, by nieść zachętę innym!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...