Jak się miewa dzisiaj twoja dusza?

28 czerwca 2021

Dzisiaj rozpoczynamy serię rozmyślań na temat zdrowia emocjonalnego. Modlę się, by Bóg mocno cię poruszał w tym tygodniu. Kocham cię Bożą miłością!

Ty i ja jesteśmy ludźmi, i tak długo, jak długo żyjemy na tej ziemi, regularnie będziemy doświadczać tego, przez co przechodzi każdy człowiek: zmęczenia. Oczywiście, zmęczenie może być fizyczne, ale może być również psychiczne czy emocjonalne.

Jak się miewa teraz twoja dusza? Może czujesz się znużony faktem, że ciągle musisz zmagać się z tymi samymi trudnościami, nie widząc nawet śladu zwycięstwa na horyzoncie? Jeśli tak, to ta obietnica jest dla ciebie: „Zmęczonemu daje siłę, również tobie, a bezsilnemu moc w obfitości” (Księga Izajasza 40,29).
Jaka wspaniała wiadomość! Bóg obiecał dać ci nowe siły, a to obejmuje zarówno siły fizyczne jak i emocjonalne.
Tak, Bóg może odnowić w tobie nadzieję i dać siłę twojej umęczonej duszy.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...