Jak uniknąć zapieczonej goryczy?

24 października 2022

Co robisz przed zaśnięciem? Potrafisz zastosować się do wskazówek medycznych, by nie patrzeć w monitor komputera, by nie jeść, by się zrelaksować? Czy wiesz, że Bóg również ma kilka dobrych rad odnośnie do tego, co robić przed snem, przed zachodem słońca? Jak się przygotować na noc, by śnić spokojnie, by porządnie odpocząć i w kolejny dzień wejść z odświeżeniem, wzmocnieniem? Czytamy: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26). Pan powiązał swoją radę z czymś, co jest widoczne dla nas każdego dnia. Zachodzące słońce ma nam przypominać, że to pora wyciszenia się przed Bogiem. To czas, by przyjść do Niego i obmyć swoje serce ze złości czy innych trudnych emocji. Kiedy zadbamy o to, to nas ochroni przed pogrążaniem się w gorzkości, która może przejąć kontrolę nad naszymi myślami i działaniem. Leżąc w łóżku, zbadaj swoje serce przed Bogiem. Znajdziesz tam różnego rodzaju zranienia, które – jeśli się na nich skupisz – mogą prowadzić do grzechu. Bóg chce, byśmy raczej skupili się na Nim, a wtedy On będzie w nas pracować. Nagromadzona uraza, żal, gorycz, złość potrafią nami rządzić. Nie daj diabłu dostępu do swojego serca.  

Wołaj, wołaj do Pana razem z psalmistą: „Pan słyszy, gdy do niego wołam (…) rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie! Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu (…) Spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam” (Ps 4,4-9).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...