Jak ustalasz właściwe priorytety?

22 czerwca 2021

Ustawienie sobie właściwych priorytetów jest największym wyzwaniem tego wieku. To również wyzwanie dla mnie i często o to się modlę. Wszystko i wszyscy nieustannie potrzebują naszej pomocy, czasu i uwagi, a to może stać się dezorganizujące. Tak więc dzisiaj chciałbym pokazać ci klucz, który pomoże ci ustawić twoje priorytety.
Kiedy uczniowie prosili Jezusa, by nauczył ich się modlić, nasz Pan tak im polecił: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” (Ewangelia Mateusza 6,9-10). Myślę, że to są kluczowe wersety dla twojego życia. Niech dzieje się Boża wola, przyjacielu, w twoim życiu (na ziemi), tak jak dzieje się to w niebie. Naszym najważniejszym pragnieniem powinno być wypełnienie Bożej woli.
Jezus nie robił niczego, czego by wcześniej nie widział, że robi Jego Ojciec. Działał w doskonałym posłuszeństwie (zobacz: Ewangelia Jana 8,28).

By przekonać się czy swoje priorytety ustawiasz w oparciu o przykład życia Jezusa tu, na ziemi, zachęcam cię, byś odpowiedział sobie na trzy pytania:
- czy moje priorytety zgodne są z Bożym Słowem?
- czy przynoszą chwałę Bogu? (zobacz: Ewangelia Jana 17,4),
- czy wiem na pewno, że są Bożą wolą dla mnie? (zobacz: Ewangelia Jana 4,34).

Szukaj przede wszystkim Bożej woli. Szukaj Jego twarzy, do czego zachęca nas Słowo (1 Księga Kronik 16,11) i ustaw swoje priorytety w zgodzie z tym, co On mówi do ciebie. Wtedy zawsze będą „właściwe”, ponieważ będą w doskonałej jedności z tym, czego pragnie Bóg!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...