Jak ustalasz właściwe priorytety?

23 sierpnia 2018

Ustawienie sobie właściwych priorytetów jest największym wyzwaniem tego wieku. To również wyzwanie dla mnie, i często o to się modlę. Wszystko i wszyscy nieustannie potrzebują naszej pomocy, czasu i uwagi, a to może stać się nieco dezorganizujące. Tak więc dzisiaj chciałbym pokazać ci klucz, który pomoże ci ustawić twoje priorytety...  

Kiedy uczniowie prosili Jezusa by nauczył ich się modlić, nasz Pan tak im polecił się modlić: "...Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”. (Ewangelia Mateusza 6,9-10)  

Myślę, że to są kluczowe wersety dla twojego życia. Niech dzieje się Boża wola, przyjacielu, w twoim życiu, (na ziemi), tak, jak dzieje się to w niebie. Naszym najważniejszym pragnieniem powinno być wypełniała się Boża wola. Jezus nie robił niczego, czego by wcześniej nie widział, że robi Jego Ojciec... działał w doskonałym posłuszeństwie, (Jan 8,28)  

By przekonać się czy swoje priorytety ustawiasz w oparciu o przykład życia Jezusa tu na ziemi, zachęcam cię byś odpowiedział sobie na te trzy pytania:
- Czy moje priorytety zgodne są z Bożym Słowem?
- Czy przynoszą chwałę Bogu? (zobacz ewangelia Jana 17,4)
- Czy wiem na pewno, że są Bożą wolą dla mnie? (zobacz ewangelia Jana 4,34)  

Szukaj przede wszystkim Bożej woli. Szukaj Jego twarzy, do czego zachęca nas Jego Słowo (1 Kronik 16,11), i ustaw swoje priorytety w zgodzie z tym, co On mówi do ciebie. Wtedy, zawsze będą "właściwe", ponieważ będą w doskonałej jedności z tym czego pragnie Bóg!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...