Jak zachwycić się na nowo?

25 września 2022

Czytałam niedawno książkę Paula Trippa pt. „Zachwyt” i pomyślałam, że to jest coś, czego bardzo brakuje w mojej codzienności. I znając życie, pewnie i w twojej. Przez kilka kolejnych dni chciałbym dzielić się przemyśleniami, do jakich zainspirowała mnie ta książka, abyśmy na nowo mogli się zachwycić naszym Bogiem.

Zawsze niezmiennie oczarowują mnie małe dzieci. One tak pięknie potrafią się zachwycać! Przypomnij sobie, jak wygląda twarz dziecka, które dostaje nową, wymarzoną zabawkę albo patrzy na zieloną żabkę i chce się z nią zaprzyjaźnić. Które próbuje złapać lecące płatki śniegu lub kolorowe bańki. Co dzieje się z nami, że z czasem tracimy tę zdolność? Stajemy się wyjadaczami, których już nic nie jest w stanie zadziwić. Co gorsza, przenosi się to również na nasze życie duchowe. Na początku życia z Bogiem działaliśmy jak na skrzydłach, odczuwaliśmy radość, chęć bycia z innymi wierzącymi, potrzebę czytania Jego Słowa.

Z czasem historie biblijne poznaliśmy na pamięć; zastanawiamy się, co jeszcze moglibyśmy z nich wycisnąć nowego. Do tego ludzie w Kościele nie okazali się tacy, jak oczekiwaliśmy. Wkradło się w nas niezadowolenie, narzekanie. A przecież Bóg jest dalej tym samym wspaniałym Bogiem, którym się zachwyciliśmy, pełnym miłości, wierności i troski. Nadal chce z tobą być, rozmawiać i pokazywać ci nowe rzeczy. Wprowadzać w nieznane, ale jakże fascynujące rejony. Z Nim nigdy się nie wynudzisz! On stale będzie cię zaskakiwał swoimi drogami, które są wyższe i lepsze od twoich. I dzięki Bogu, że właśnie taki jest! Bo choć moje i twoje serce potrafi stygnąć, zmanierować się, On stale na nowo chce otwierać przed nami zachwycającą rzeczywistość.

„Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz 55, 9). Czy pozwolisz Mu zabrać się w taką przygodę? „Tak, Panie, chcę znów zachwycić się Tobą. Prowadź mnie swoimi drogami, na których będziesz mi pokazywał rzeczy nowe i piękne, cudowne i zachwycające. Dziękuję Ci, że ty się nigdy nie męczysz wprowadzaniem nas w swoje tajemnice, w to, co jeszcze przed nami zakryte. Otwieraj moje serce na przyjmowanie tego, co masz najlepsze. Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...