Jaka jest Boża największa obietnica?

17 listopada 2021

W Biblii znajdujemy wiele obietnic, ale czy wiesz, która jest najważniejsza?
Obietnica podtrzymująca twoje i moje życie?
Spójrzmy razem do czego Bóg się zobowiązał, a z czego do dzisiaj korzystamy!

Księga Rodzaju 12,3: „...będą błogosławione w tobie [w Abrahamie] wszystkie plemiona ziemi”. Dlaczego ta obietnica jest tak cenna dla ciebie i dla mnie, podobnie jak i dla każdego człowieka na ziemi? Ponieważ Jezus był potomkiem Abrahama, i przez Jezusa wszystkie rodziny na ziemi, w tym twoja i moja, są błogosławione! (zobacz Mateusz 1,1-17) Jezus jest odpowiedzią. Na Nim opiera się ostateczne wypełnienie tej obietnicy... jak i ostateczne błogosławieństwo!

Dzieje Apostolskie 4,12: „I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Jezus jest ostateczną obietnicą, ponieważ nasze duchowe zbawienie opiera się na Nim. Pewnego dnia, przejdziemy na drugą stronę i jedyną obietnicą, która dalej będzie nas niosła, jedyną obietnicą, która będzie pomostem miedzy naszym życiem tutaj, a naszym wiecznym tam, jest właśnie ta obietnica! Obietnica zbawienia jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Pozostałe obietnice również opierają się na Jezusie! Bez tej ostatecznej obietnicy, nie mogłyby istnieć.
Jezus jest twoją ostateczną obietnicą, twoją największą siłą i wsparciem każdego dnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...