Jaka jest temperatura twojego serca?

1 czerwca 2022

Jedną z charakterystycznych cech obecnego czasu jest brak wdzięczności. Zauważasz to? Zapowiedział to już apostoł Paweł, pisząc do swojego ucznia Tymoteusza. „Ludzie będą (…) niewdzięczni” (2 Tm 3,2). Dlaczego niewdzięczność jest czymś złym?

1. Przede wszystkim dlatego, że to jawne nieposłuszeństwo wobec Boga, który akurat w tym temacie wyraźnie objawia swoją wolę: „Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża” (1 Tes 5,16-18).

2. Po drugie: jeśli znasz Boga, doświadczasz Jego miłości i wierności, to masz mnóstwo powodów, by okazać wdzięczność – jeśli tego nie robisz, być może twoje serce ostygło. „Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego!” (Ps 136,1).

3. Po trzecie: ponieważ jako Jego dziecko należysz do Bożego Królestwa, w którym panują Jego standardy. A wdzięczność serca jest jednym z podstawowych. „Dlatego chciejmy podobać się Bogu, służąc Mu z wdzięcznością serca i pełni świętej bojaźni, ponieważ posiedliśmy królestwo, którego nic nie jest w stanie zniszczyć” (Hbr 12,28).

4. Po czwarte: Boże dziecko jest wdzięczne, ponieważ uświadamia sobie, ile mu wybaczono. Czy nie warto za to nieustannie dziękować?

„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” (Mi 7,18-19).

5. Po piąte – Bóg jest godzien twojej wdzięczności za każdy dobry dar, jaki od Niego otrzymujesz (Jk 1,17).

Uwielbiaj Go zatem, z całego serca i dziękuj Mu za wszystko! Za co możesz podziękować dzisiaj? Wymień choć pięć rzeczy. Niech twoje serce wypełnia wdzięczność do Pana, który jest godzien wszelkiej chwały i który czeka na twoje „dziękuję” płynące z serca.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...