Jakich dobrodziejstw doświadczasz?

5 września 2022

„Ludziom trzeba częściej przypominać niż ich pouczać”, powiedział Samuel Johnson, jeden z najwybitniejszych osiemnastowiecznych angielskich pisarzy, autor między innymi „Słownika języka angielskiego”. To, co było prawdą w jego czasach, zdecydowanie odnosi się również do nas, żyjących współcześnie, czyż nie? Bóg wielokrotnie zachęcał swój lud, by pamiętał!
O czym? O tym, kim On jest!

Dobrze, gdy ciągle na nowo to sobie przypominamy. To, kim jest Bóg i jaki jest. Czy okazał się wierny w twoim życiu? Może dokonał cudu? W jakich okolicznościach szczególnie dał ci doświadczyć swojego działania? Może kiedy twoja sytuacja była beznadziejna, wyciągnął cię z niej, posłał człowieka, który ci pomógł? Może uleczył ciebie lub kogoś z twoich bliskich?
Dawid przypomina swojej duszy: „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego” (Ps 103,2). Jakich dobrodziejstw doświadczasz od Boga? Co ofiarowały ci ręce Jezusa, kiedy został twoim Panem i Zbawicielem? Przebaczenie, oczyszczenie, wolność, przyjęcie do Bożej rodziny jako Jego dziecko, nowe życie. A to tylko początek. Bo Bóg swoim dzieciom pozostawił mnóstwo obietnic, dzięki którym nasze życie jeszcze tu i teraz na ziemi może być pełne i radosne.

Psalmista pisze: „nocami rozważam, kim jesteś, o Panie, bym lepiej potrafił pełnić Twoje Słowo” (Ps 119,55). Warto zapamiętać ten werset i przywoływać go, kiedy w nocy nie można zasnąć. Pomaga zdyscyplinować myśli, które rozbiegane wirują wokół trudnych tematów, i skupić się na Nim. Uchwyć się prawdy poniższych słów – Mojżesz wysławiał nimi Boga, którego sam doświadczył:
„On jest skałą! Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy” (Pwt 32,4).

„Tak, Panie, chcę poznawać Cię coraz lepiej – to, kim jesteś. Dziękuję Ci za wszystkie Twoje dobrodziejstwa w moim życiu:… (wymień jakie). Ty jesteś moim Bogiem, dla Ciebie chcę żyć i Ciebie wywyższam! Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...