Jakie są 3 „tryby” twojego życia modlitewnego?

19 września 2021

W telefonie komórkowym jest kilka trybów do wybrania: tryb cichy, wibracyjny i z dzwonkiem. Jako chrześcijanie również potrzebujemy funkcjonować w takich trzech trybach!

- Potrzebujemy trybu cichego.
Jak mamy usłyszeć Boga jeśli nie wiemy jak się wyciszyć? Zgoda... milczenie bywa trudne. Ale Biblia zachęca nas do tego: „Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie, nie złość się na tego, któremu się udaje... ci którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemie” (Psalm 37,7-9).

- Potrzebujemy trybu wibracyjnego...
Inaczej mówiąc, musimy pozwolić Duchowi Świętemu, by miał stałą możliwość uruchomienia wewnętrznego alarmu. On jest naszym doradcą, najlepszym doradcą: „Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (List do Rzymian 8,26).

- Potrzebujemy trybu dzwonka...
To znaczy trybu modlitwy, kiedy mówimy do Boga na głos: „Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością przestawiajcie swe potrzeby Bogu” (List do Filipian 4,6).

Musimy nauczyć się łączyć te trzy tryby w naszym czasie modlitwy!

Właściwie to jest jeszcze jeden tryb w naszych komórkach... ale to taki tryb, którego powinniśmy za wszelką cenę unikać w naszej relacji z Bogiem. Tryb samolotowy (rozłączony)! W tym trybie, nie możemy ani otrzymać, ani wysłać żadnego połączenia, żadnej wiadomości, niczego...

Bądź w stałej łączności z Panem, poprzez Ducha Świętego, który w tobie mieszka!

Jeśli czujesz się oddzielony od Boga dzisiaj, zachęcam cię byś poświęcił 5 minut, by zbliżyć się na nowo do Niego. Czasami nie trzeba więcej! Ta piękna pieśń w wykonaniu Steffany Gretzinger nosi tytuł „Sing My Way Back”.

Kiedy tracę kierunek
Kiedy nie widzę gwiazd
Kiedy coś zerwało łączność między nami
Wyśpiewam drogę powrotną do Twojego Serca
Wyśpiewam drogę powrotną w Twoje ramiona

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...