Jakie są uzasadnione podstawy przebaczenia i uzdrowienia?

9 września 2021

„Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni” (Księga Izajasza 53,4-5).

To nasze choroby Jezus wziął na siebie... a my uważaliśmy, że to przez Boga jest umęczony. Jezus wziął twoje cierpienia, na siebie, twoje choroby i słabości. On został zraniony i zmiażdżony za twoje przestępstwa i winy. On w pełni zapłacił cenę przebaczenia twoich grzechów.
Ten werset jest niezwykle ważny, ponieważ bezpośrednio łączy dzieło na krzyżu z lekarstwem na twoje cierpienia: „Jego ranami zostaliśmy uleczeni”.
Obejmuje też przebaczenie twoich grzechów i rozwiązanie twoich wewnętrznych problemów emocjonalnych: „lecz On został... zgnieciony za nasze przestępstwa,... spadła na Niego kara w imię naszego pokoju”.
Mówią o tym słowa pieśni w wykonaniu Crowdera „Forgiven, forgiven” („Przebaczone, przebaczone”).

Otrzymałeś pokój z Bogiem dzięki temu, że Jezus zapłacił za ciebie pełną cenę! Dzięki Jego śmierci na krzyżu, na który poniósł twoje cierpienia i winy możesz otrzymać uleczenie, w tym także przebaczenie i uzdrowienie twojej duszy.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...