Jakiego Boga znasz?

8 czerwca 2022

Warto codziennie przypominać sobie, jak wielkiego Boga mamy. Po to by oddać Mu należną chwałę i nie wątpić w Jego moc, Jego panowanie, ale też by samemu umieć przyznać, jak słabymi i zależnymi od Niego jesteśmy istotami.
Dawid napisał mnóstwo wspaniałych psalmów, w których opisuje wielkość i potęgę Boga. Chciałabym, byśmy przez kilka kolejnych dni przyjrzeli się, jak w niezwykle kreatywny sposób przedstawia nam ogrom mocy Bożej w Psalmie 29. Sam był jej świadkiem i miał niejedną okazję jej doświadczyć. Na tej podstawie zachęca nas do przychodzenia przed Boży tron z pieśnią chwały, która się Mu należy:
„Złóż, ludu Boży, cześć Panu należną i uznaj Jego potęgę oraz chwałę! Otoczcie Pana świętym uwielbieniem, składajcie pokłony przed Jego Majestatem!”(Ps 29,1-2).

Tak, to Pan, nasz Bóg Święty i Wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi. Jego imię to Mocarz Jakuba, El Shaddai (zob. Rdz 49,24; Ps 132,5).
Ten Bóg, który był, który jest i który ma przyjść, Wszechmogący (Obj 1,8), żyje na wieki i ty, jeśli jesteś Jego dzieckiem, będziesz żyć razem z Nim.

Apostoł Jan, kiedy dane mu zobaczyć rzeczy przyszłe i niebo, w którym stał tron świętego Boga, napisał:
„I usłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” (Obj 5,13).
Śpiewaj i wywyższaj swojego Boga, wejdź w Jego przedsionki z radością, bo godzien jest przyjąć chwałę i cześć z twojego serca.
Niech wdzięczne uwielbienie towarzyszy ci przez cały dzień :).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...