Jakiej obietnicy potrzebujesz na dziś?

20 listopada 2021

Zbliżamy się do końca naszej serii na temat Bożych obietnic. Na zakończenie chciałbym zostawić cię z kilkoma obietnicami, jakie Bóg położył mi na sercu.
Odczuwasz jakąś potrzebę? Cokolwiek to jest, zachęcam cię byś uchwycił się obietnicy, która jej dotyczy:
- Potrzebujesz mądrości? Proś Boga o nią: Jakub 1,5
- Potrzebujesz Bożego zaopatrzenia? Oprzyj się o werset z Filipian 4,19.
- Potrzebujesz przebaczenia? 1 list Jana 1,9 zapewnia cię, że Bóg przebacza i oczyszcza.
- Potrzebujesz więcej pokoju lub cierpliwości? Z listu do Galacjan 5,22-23 dowiesz się jak je otrzymać.
- Potrzebujesz uzdrowienia? Bóg jest twoim najlepszym lekarzem: Jeremiasz 30,17
- Masz poczucie, że znalazłeś się w niebezpieczeństwie? Bóg obiecał cię chronić: Psalm 91,10
- Boisz się? Bóg może cię uwolnić od strachu: Psalm 34,5
- Potrzebujesz pociechy? Wielką zachętą będzie dla ciebie werset z Apokalipsy 21,4

Bóg jest Bogiem obietnic... obietnic życia, pokoju i zwycięstwa!
„...to co Bóg obiecał, ma moc również spełnić”. (Rzymian 4,21)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...