Jego imię znaczy „Bóg z tobą”!

22 kwietnia 2020

Bardzo lubię piosenkę zespołu Hillsong „What a Beautiful Name” (Jak cudowne Twe Imię) To wspaniałe przypomnienie, co imię Jezus znaczy dla tych z nas, którzy przyjęliśmy Go jako swojego Pana. W Biblii Bóg przedstawia nam wiele innych swoich imion. Zachęcam do ich odkrywania.

- Jego imię to El-Shaddai, Bóg Wszechmocny (Księga Rodzaju 17,1). Przez to imię Bóg objawia się jako Ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi!

- Jego imię to YHWH Rapha, Pan, który leczy lub: Pan, który cię uzdrawia (Księga Wyjścia 15,25-26). Boże uzdrowienie obejmuje różne sfery: duszy i ciała.

- Jego imię to YHWH Nissi, Pan moim sztandarem (Księga Wyjścia 17,8-15). Pan przedstawia tu siebie jako Boga dostojnego, pełnego mocy, odwagi i zaangażowania.

- Jego imię to YHWH Rohi, Pan jest moim pasterzem (Księga Psalmów 23,1). Pan przedstawia się jako pasterz bliski swoim owieczkom, znający każdą po imieniu i troszczący się o każdą z nich indywidualnie.

- Jego imię to YHWH Shammah, Pan jest tam (Księga Ezechiela 48,35). To imię podkreśla wszechobecność Boga. Bóg jest obecny zawsze i wszędzie. Nic i nikt nie może uciec od Jego obecności. Nawet jeśli uciekniemy daleko od Niego, On tam jest!

- Jego imię to YHWH Osenu, Pan naszym Stwórcą (Księga Psalmów 95,6). To Boże imię potwierdza, że źródło wszelkiego życia jest w Nim. On stworzył wszystko i to On daje życie.

- Jego imię to El-Chayim, Bóg Żyjący (Księga Jozuego 3,10). Bóg przedstawia się jako Ten, który żyje od wieków na wieki. Jest Bogiem, który działa praktycznie, w każdej sytuacji codziennego życia. On nie jest teoretycznym Bogiem, ale Bogiem życia!

- Jego imię to Emmanuel, Bóg z nami (Ewangelia Mateusza 1,23). To jest oczywiście imię Boga, który stał się człowiekiem, wcielonym w Jezusie Chrystusie. Bóg nie jest jakimś odległym Bogiem. On jest bliski nam, ponieważ żył jak człowiek!

- Jego imię to Yeshua, Jezus, Pan jest Zbawieniem (Ewangelia Mateusza 1,21). To jest imię ponad wszystkie imiona, jedyne imię, przez które człowiek może być zbawiony. To imię reprezentuje ostatnie imię Boga w biblijnym objawieniu. Wyraża początek i koniec wszystkiego. Przyjście Chrystusa stanowi punkt kulminacyjny planu zbawienia dla ludzkości.

Zakończę jedną z obietnic Jezusa: „I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (Ewangelia Jana 14,13).
Dzisiaj możesz Go poprosić o wszystko, czego potrzebujesz, powołując się na Jego wspaniałe imię!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...